O agátovom dreve

Agát biely (Robinia pseudoacacia)

Agát je najpevnejšie a najstabilnejšia drevina rastúca v našich geografických podmienkach. Preto je najvhodnejší na vonkajšie použitie. Z agátového dreva v našich končinách sa vyrába všetko, čo je potrebné aby malo dlhú životnosť v exterieri. Drevo agátu je ako jedno z mála odolné voči drevokazným hubám a hmyzovým škodcom. Z agátového dreva sa vyrába skoro všetko, čo je potrebné aby malo dlhú životnosť (mosty, piliere, koly, vodné a zemné stavby, sudy na víno, oplotky a pod.).

Je to kruhovito-pórovitá drevina. Obsahuje rôzne živice, tanín, farbivá, minerálne soli a iné. Cievy jarného dreva bývajú zatylované. Tieto tyly a značné množstvo robinitínu a dihydrobitínu zvyšujú jeho trvanlivosť. Keď je drevo agáta nechránené a neimpregnované vydrží v priemere 40 rokov, pod strechou vydrží priemerne 100 rokov, pod vodou 300 rokov a vždy suché 500 rokov. Má veľmi dobré technické a biologické vlastnosti pre jeho použitie v exteriéri aj interiéri.


Okrem tradičných výrobkov sa z agátového dreva vyrábajú stolárske a nábytkárske výrobky, parkety a iné. V poslednom období sa agátové drevo stalo žiadaným a módnym artiklom hlavne v záhradnej architektúre a v stavebníctve. Vyrábajú sa z neho terasové dosky, fasádne obklady, palubky, záhradný nábytok a i.